facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Marta Baron

Jako doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i osiągnięcia naukowe. Sprawdziła się ona między innymi jako inicjator i organizator Konferencji Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego „Teoria nad-interpretacją?” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury”, jest również pomysłodawcą utworzenia Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego i jego sekretarzem. W latach 2008-2010 była redaktorem studenckiego nieperiodyku kulturalnego „re: presja”. W latach 2004-2008 działała jako wolontariusz w Miejskim Przedszkolu nr 17 w Piekarach Śląskich, gdzie prowadziła zajęcia poetyckie i teatralne dla dzieci. Pani Marta jest finalistką X edycji ogólnopolskiego konkursu o nagrodę Czesława Zgorzelskiego, za pracę magisterską „Grzebanie w grzebaniu. Postacie archeologa i grabarza w twórczości Jerzego Ficowskiego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Nawareckiego. Jest również stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.