facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LIV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

22 września 2014 r. o godz. 15.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się LIV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. W programie sesji znajdą się wystąpienia m.in.: komisarza UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości  Ferdinando Nelli Feroci, wiceprezesa Rady Ministrów RP Elżbiety Bieńkowskiej, posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka (wystąpienie pt. „Doświadczenia europejskie we współpracy samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym”), przewodniczącego Rad Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Janusza Steinhoffa, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, wiceprezesa Eurochambers Andrzeja Arendarskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka („Małopolska i Śląsk wobec samorządu gospodarczego w perspektywie realizacji Strategii dla Rozwoju Polski Południowej”), prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusza Donocika („Obraz współpracy samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym w Polsce – wnioski na kolejne 25 lat) oraz marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły („Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy na Śląsku – perspektywa współpracy na kolejne 7 lat”).

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Uroczysta sesja będzie również okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnień IV edycji programu „Samorząd, który wspiera MŚP”.

Sesja odbędzie się w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.