facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sportowy LipDub na Uniwersytecie Śląskim

5 czerwca 2011 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się LipDub, czyli realizacja autorskiej wersji teledysku. Studenci uczestniczący w tym przedsięwzięciu odegrają inscenizację według stworzonego wcześniej scenariusza. Specyfiką LipDub’u jest sposób montażu – najczęściej składa się z jednego ujęcia.

LipDub AZS UŚ 2011 ma na celu ukazanie sportowego charakteru uczelni oraz promocję Akademickiego Związku Sportowego UŚ. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy chętni – nie tylko członkowie AZS.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:
www.azs.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.