facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

9 i 10 listopada 2013 r. od godz. 10.00 do 17.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbywać się będzie LII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość podziwiania eksponatów oraz wyrobów jubilerskich, a także zakupienia niektórych okazów minerałów, skał, skamieniałości, współczesnych muszli oraz wyrobów biżuteryjnych.

W ramach wydarzenia zaplanowano sesję popularnonaukową o tematyce gemmologicznej, mineralogicznej i paleontologicznej, która odbędzie się 9 listopada o godz. 17.00 w Auli Międzywydziałowej WNoZ. Referat pt. „Fałszywe minerały, meteoryty, skamieniałości i kamienie jubilerskie” wygłosi dr Włodzimierz Łapot z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ. Dr Andrzej Boczarowski z Zakładu Biogeografii i Dydaktyki Geografii UŚ przedstawi pokaz multimedialny pt. „Jak staliśmy się ludźmi”. Wykład „O pochodzeniu hematytu na Marsie” wygłoszą: dr Justyna Ciesielczuk z Katedry Geologii Podstawowej UŚ, dr hab. Magdalena Misz-Kennan z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ oraz dr Pádhraig S. Kennan.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://ptpnoz.wnoz.us.edu.pl.


O wydarzeniu napisali również:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.