facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski, Miasto Sosnowiec i II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu podejmą współpracę, mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Trójstronne porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte 4 września 2015 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnować będą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, zastępca prezydenta Sosnowca Anna Jedynak oraz dyrektor II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu mgr Dorota Leszczyńska. Podpisaniu porozumienia towarzyszyć będzie briefing prasowy, zaplanowany na godz. 10.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim. W 2012 roku klasy prawno-politologiczna oraz biologiczno-chemiczna zostały objęte patronatem poszczególnych wydziałów UŚ.

Porozumienie umożliwi rozszerzenie współpracy, w ramach której pracownicy naukowo-dydaktyczni wspólnie z nauczycielami prowadzić będą wybrane zajęcia, obejmą także opieką merytoryczną różne przedsięwzięcia edukacyjne. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w uczelni, korzystania z infrastruktury, w tym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych.

Inicjatywa promująca wartości edukacyjne wśród uczniów, ich rodziców i członków społeczności lokalnej ma ułatwić również uczniom podjęcie decyzji o dalszej edukacji i wyborze kierunku studiów zgodnego z planami na przyszłość, predyspozycjami i kompetencjami.

Podpisaniu porozumienia o współpracy towarzyszyć będzie również inauguracja roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.

Logotyp Uniwersytetu Śląskiego      logo liceum w Sosnowcu                logo Miasta Sosnowca                        

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.