facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Licea nawiązują współpracę z Uniwersytetem Śląskim

Rektorat UŚ

Uniwersytet Śląski, wspólnie z miastem Katowice, zainicjował stworzenie unikatowego projektu edukacyjnego, którego celem jest nawiązanie ścisłej współpracy merytorycznej z dwoma katowickimi liceami. Projekt ma zapewnić uczniom szkół ponadgimnazjalnych wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. 

Umowa w tej sprawie zostanie zawarta 28 maja 2012 r. Uroczyste podpisanie dwóch trójstronnych porozumień pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Miastem Katowice i szkołami – IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza – będzie miało miejsce w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, o godz. 12.00. Listy intencyjne podpisane zostaną przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektorów szkół – dr Ewę Chorąży i mgr Katarzynę Ziemiec, w obecności przedstawicieli szkół, uczniów i nauczycieli.

Projekt edukacyjny przewiduje modyfikacje programów nauczania w obu szkołach. Zostaną one opracowane przez zespoły, w skład których wejdą nauczyciele liceów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego. Ci ostatni będą także, wspólnie z nauczycielami, prowadzić wybrane zajęcia oraz sprawować opiekę merytoryczną nad poszczególnymi klasami. Część zajęć dydaktycznych uczniowie liceów będą odbywać na terenie Uniwersytetu, mając dostęp do pracowni i laboratoriów. Uczniowie będą również mogli korzystać z księgozbiorów i elektronicznych baz danych Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) oraz Centrum Kształcenia na Odległość, a także z platformy e-learningowej MOODLE. Najbardziej uzdolnieni zostaną objęci systemem opieki naukowej pracowników UŚ (tutoring).

Współpraca szkół z Uniwersytetem obejmować będzie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, dla których przewidziana jest możliwość doskonalenia warsztatu przedmiotowo-dydaktycznego, poprzez m.in. przeprowadzania indywidualnych konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UŚ oraz udział w specjalnych szkoleniach i warsztatach. Współpraca ma wejść w życie już od nowego roku szkolnego.List intencyjny – Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

List intencyjny – Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice, IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

Kontakt: pełnomocnik rektora ds. szkół ponadgimnazjalnych prof. dr hab. Ewa Jaskóła, tel. kom. 503 11 53 12.

 


dz

O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski wesprze katowickie licea”. (28.05.2012)

prkatowice

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z licealistami w Polskim Radio Katowice (28.05.2012)

wyborcza

O wydarzeniu napisała „Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski zaopiekuje się licealistami z dwóch szkół”. (28.05.2012)

gazeta.pl

O wydarzeniu napisał portal Gazeta.pl w artykule pt. „Powstały dwa licea uniwersyteckie. Uczniowie prawie jak studenci”. (28.05.2012).

prKatowice

Współpraca liceów z Uniwersytetem Śląskim w Polskim Radio Katowice (28.05.2012)

dz

O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski podpisał umowę o współpracy z liceami ”. (29.05.2012)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.