facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Letnie warsztaty „Polska w duszy gra”

Po raz drugi Szkoła Języka i Kultury Polskiej organizuje w Cieszynie letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Wezmą w nich udział studenci, doktoranci i wykładowcy ze Słowacji, Słowenii, Węgier, Macedonii, Bułgarii i Chorwacji. Tegoroczne letnie warsztaty będą odbywać się od 29 lipca do 16 sierpnia 2014 r., ich tematyka dotyczyć będzie wpływu różnych dziedzin na polską kulturę.

Szczególnej uwadze poddane zostaną aspekty historyczne, literackie, kinematograficzne oraz muzyczne. Uczestnicy wezmą udział w cyklu zajęć lektoratowych poświęconych między innymi słownictwu specjalistycznemu z zakresu historii, literatury, kinematografii i muzyki oraz praktycznej analizy i interpretacji ich przejawów we współczesnej kulturze. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia dotyczące recepcji i rozwoju polskiej literatury, toposów, a także wspólnych i odmiennych motywów dla krajów słowiańskich. Podczas zajęć omówione zostaną również wpływy polskiej literatury na twórczość pisarzy i poetów z ojczystych krajów uczestników warsztatów oraz postrzeganie polskiej literatury przez pryzmat twórczości rodzimej.

Poruszone zostaną także kwestie dotyczące tłumaczeń i przekładów, a także adaptacji i ekranizacji dzieł literackich. Jednym z aspektów, które zostaną zbadane, będzie polska muzyka filmowa – ze szczególnym uwzględnieniem postaci Wojciecha Kilara, światowej sławy kompozytora związanego ze Śląskiem, który w 2012 r. został uhonorowany przez Uniwersytet Śląski tytułem doktora honoris causa. Uczestnicy warsztatów poznają jego twórczość – od tej najwcześniejszej (współpraca m.in. z Krzysztofem Kieślowskim, Tadeuszem Konwickim, Kazimierzem Kutzem czy Wojciechem Hasem), aż do ostatnich jego dzieł. Spotkania poświęcone muzyce poprowadzą wykładowcy z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Dla studentów przewidziano wyjazd naukowy śladami Wojciecha Kilara – zwiedzą oni m.in. zabytkowe dzielnice górnicze Katowic – Nikiszowiec i Giszowiec, gdzie kręcona była trylogia śląskiego reżysera Kazimierza Kutza, do której Wojciech Kilar napisał muzykę.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.