facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownicy UŚ wyróżnieni Laurami Umiejętności i Kompetencji

Logo Laurów Umiejętności i Kompetencji

Od 1992 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznaje wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, a także wybitnym przedstawicielom świata nauki, biznesu, kultury i polityki Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagroda wręczana jest na początku każdego roku podczas uroczystej gali.

Tegoroczna edycja odbędzie się 19 stycznia 2019 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W trakcie uroczystości, stanowiącej symboliczne – gospodarcze, naukowe i kulturalne – podsumowanie 2018 roku, rozdanych zostanie 87 statuetek.

W gronie laureatów docenionych przez kapitułę znajdują się pracownicy i jednostki Uniwersytetu Śląskiego. Kryształowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji uhonorowani zostaną prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, rektor uczelni w latach 1990–1996 oraz dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzyma prof. dr hab. Zygmunt Tobor – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego, natomiast Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono wręczone zostaną dwojgu pracownikom Wydziału Teologicznego: ks. prof. dr. hab. Józefowi Budniakowi z Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu oraz dr Marioli Kozubek z Katedry Nauk o Rodzinie. W tej kategorii uhonorowany zostanie również Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Złoty Laur w kategorii kultura przyznany zostanie Chórowi Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz chórmistrzyni dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek z okazji 100-lecia powstania chóru.

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w poprzednich edycjach konkursu niejednokrotnie doceniani byli przez kapitułę za wkład w rozwój innowacyjności, kultury lub działalność społeczną. W 2016 roku Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie nauki i innowacyjności uhonorowany został JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W ubiegłym roku Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem został przyznany Uniwersytetowi Śląskiemu, w związku z obchodami 50-lecia działalności naukowej i dydaktycznej.

Co roku gala, podczas której wręczane są prestiżowe wyróżnienia, gromadzi wielu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, reprezentantów świata nauki, twórców kultury oraz przedsiębiorców. W tegorocznym wydarzeniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek z Wydziału Nauk o Ziemi, rektor uczelni w latach 2002–2008 oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Wydziału Filologicznego, rektor UŚ w latach 2008–2016.

Uroczystość uświetni koncert zespołu Sound’n’Grace.

Lista tegorocznych laureatów dostępna jest na stronie: www.laury.rig.katowice.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.