facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Laury Studenckie 2011

20 stycznia 2012 r. odbędzie się kolejna edycja wręczenia nagród środowiskowych Laury Studenckie. Gala rozpocznie się o godz. 19.00 w katowickim hotelu Angelo. W uroczystości udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Wydarzenie będzie transmitowane online.


Nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego mają honorować ludzi, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej.

Laury Studenckie wręczane są w następujących kategoriach:

  • instytucja przyjazna studentom,
  • promotor kultury studenckiej,
  • wydarzenie kulturalne roku,
  • przyjaciel studentów
  • oraz nagroda honorowa.

Laureatów wybiera kapituła powoływana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Do 18 grudnia 2011 r. studenci mogli zgłaszać kandydatów w kategorii przyjaciel studentów, przesyłając propozycje na adres e-mail: laurstudencki@us.edu.pl. Głosowanie przebiegało elektronicznie na stronie: www.laurstudencki.pl.

Laur Studencki w kategorii Nagroda Honorowa otrzymała prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Zapowiedź uroczystości dostępna jest na stronie Telewizji internetowej UŚ.

 


 


O wydarzeniu napisał portal Gazeta.pl w artykule pt. „Komu przypadnie studencki laur? ”. (17.01.2011).

O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „W piątek Gala Laurów Studenckich 2011”. (19.01.2012)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.