facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Labirynty komunikacji”

„Labirynty komunikacji” to cykl różnego rodzaju wydarzeń towarzyszących Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, w ramach których odbyły się warsztaty logopedyczne, panel dyskusyjny, otwarte spotkanie dla dzieci jąkających się oraz dla ich rodziców.

Wydarzeniem otwierającym cykl były warsztaty „Palin PCI – Terapia  interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7”, które odbyły się na Wydziale Teologicznym UŚ od 23 do 24 sierpnia 2016 roku. Pierwsze w Polsce warsztaty z zakresu metody terapii jąkania wczesnodziecięcego poprowadziła dr Katarzyna Węsierska w konsultacji z Jane Harley, MSc. (Couns Psych), Cert MRCSLT, HPC, PGDipCT (specjalistka z Centrum im. Michaela Palina w Londynie, Wielka Brytania).

Kolejne wydarzeniem był panel dyskusyjny, na którym spotkało się prawie 100 osób zainteresowanych problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania, zorganizowały studentki i absolwentki filologii polskiej: Barbara Matuszczyk, Małgorzata Grzonka oraz Aleksandra Weber. Prelegentami byli: ks. prałat Władysław Basista (Uniwersytet Śląski), dr Joanna Trzaskalik (GWSH, PTL), dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski), s. Monika Polok, dr Łucja Skrzypiec (Centrum Logopedyczne) oraz ks. Łukasz Pasuto. Po ostatnim wystąpieniu uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi na temat języka migowego i kwestii rozwoju czytania wśród dzieci.

W sobotę 27 sierpnia odbyła się również I edycja „The International Fluency Asssociation Global Workshop” – międzynarodowych warsztatów logopedycznych, które poprowadziła brytyjska specjalistka z Centrum im. Michaela Palina w Londynie – Jane Harley.

Wydarzeniami zamykającymi „Labirynty komunikacji” zorganizowanymi w niedzielę 28 sierpnia były otwarte spotkania dla dzieci jąkających się oraz dla ich rodziców. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/109-2.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.