facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kursy języka polskiego jako obcego w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

29 września 2017 roku o godzinie 13.00 na Wydziale Filologicznym w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala nr 107) rozpocznie się spotkanie organizacyjne dotyczące nowej edycji semestralnego kursu języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzone będą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ od 2 października 2017 roku do 27 stycznia 2018 roku. Kurs semestralny obejmuje 60 godzin lekcyjnych (dwa spotkania w tygodniu w godzinach popołudniowych) na różnych poziomach zaawansowania językowego. Absolwenci otrzymują certyfikat poświadczający udział w kursie. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej posiadających wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne – zdobywane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla studentów Uniwersytetu Śląskiego kurs jest bezpłatny. Studenci innych śląskich uczelni wnoszą opłatę manipulacyjną w wysokości 50 euro.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej (e-mail: szkola@us.edu.pl; tel.: 32 2009 424, 32 2512 991).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.