facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kursy języka polskiego dla studentów obcokrajowców

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje dla studentów zagranicznych semestralne kursy języka polskiego. Już od 18 lutego 2014 r. studenci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych lektoratach z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Spotkania będą się odbywać dwa razy w tygodniu w ciągu całego semestru letniego. Za udział w kursie można otrzymać 6 punktów ECTS.

Spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 17 lutego 2014 r. na Wydziale Filologicznym w Katowicach (sala 107) zostało podzielone na dwie części: o godzinie 10.00 – dla osób kontynuujących naukę, zaś o godz. 11.00 – dla studentów, którzy nie uczestniczyli do tej pory w prowadzonych przez SJiKP zajęciach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.