facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+

Logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

Od 10 do 17 lutego 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 podejmą studia na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji kursu udział weźmie 48 osób z Niemiec, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Inauguracja odbędzie się 10 lutego o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego, w uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Studenci rozpoczną intensywną naukę języka polskiego jako obcego, dzięki czemu będą mogli poznać podstawowe zwroty komunikacyjne (przydatne np. na zakupach, w podróży, podczas wizyty u lekarza). Wykłady i seminaria ujęte w programie kursu ukierunkowane zostały na zapoznanie uczestników z kulturą Polski.

Studenci dowiedzą się więcej na temat polskich świąt i tradycji z nimi związanych, poznają geografię oraz historię kraju, a także najwybitniejsze postaci polskiej literatury, nauki i sztuki. Wykład na temat specyfiki polskiego szkolnictwa wyższego ułatwi im funkcjonowanie na Uniwersytecie Śląskim. Studenci zwiedzą ponadto m.in. Katowice-Nikiszowiec, Giszowiec oraz Kraków.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.