facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+

21 września 2015 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego im. Z.J. Nowaka odbędzie się uroczysta inauguracja kursu językowo-adaptacyjnego dla studentów programu Erasmus+ organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. 1 października studenci rozpoczną naukę na różnych wydziałach uczelni.

Uroczystość poprowadzi prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W inauguracji uczestniczyć będą: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji UŚ, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, dr Aleksandra Achtelik – wicedyrektor Szkoły oraz mgr Jarosław Gąsior z Biura Programu Erasmus UŚ. 130 stypendystów m.in. z Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Włoch, Austrii, Islandii, Grecji czy Estonii rozpocznie naukę języka polskiego od wysłuchania wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez dr hab. Monikę Jagielską z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

W czasie kursu studenci dowiedzą się więcej na temat specyfiki studiów w Polsce, poznają organizację roku akademickiego i zasady obowiązujące na polskich uczelniach. W programie znajdą się także dodatkowe zajęcia językowe wprowadzające i poszerzające podstawową wiedzę z zakresu historii Polski, seminaria na temat roli Polski w Unii Europejskiej, stosunków polityczno-gospodarczych naszego kraju, a także konwersatoria i zajęcia praktyczne dotyczące szeroko pojętej polskiej kultury i obyczajowości, tradycji, zwyczajów i obrzędów. Kurs językowo-adaptacyjny zawiera również wycieczki i wyjazdy dydaktyczne do najpiękniejszych miejsc Śląska oraz do Krakowa.

Kurs organizowany jest na zlecenie Biura Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.