facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs języka włoskiego pt. „Italiano? Non solo!”

Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje kurs języka włoskiego z elementami historii, historii literatury i kultury. Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami gramatycznymi na poziomie A1 (zaimki osobowe, czas teraźniejszy czasownika, tryb oznajmujący i rozkazujący, zaimki i zaimki przymiotne: dzierżawcze, nieokreślone, wskazujące), pozwalającymi na komunikowanie się w języku włoskim w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po dwie godziny – od godziny 16.00, w terminach: 15, 17, 22, 24, 29, 31 lipca 2014 r. oraz 5, 7, 12, 14 sierpnia 2014 r. Kurs poprowadzi dr Joanna Janusz.

Szczegóły oraz zapisy: www.kursy.us.edu.pl/kurs/italiano-non-solo.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.