facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs języka migowego

W poniedziałek 3 listopada o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 12 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w bezpłatnym kursie języka migowego organizowanym przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych. Celem kursu adresowanego do pracowników uczelni jest usprawnienie obsługi osób z wadami słuchu.

Zgłoszenia osób chcących wziąć udział w kursie, zawierające imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) przyjmowane są do 7 listopada przez konsultanta ds. osób niepełnosprawnych (ul. Bankowa 14, pok. 410a, faks 32/359 19 98, e-mail: sn@us.edu.pl lub w Dziale Spraw Studenckich (ul. Bankowa 12a, faks 32/359 12 95, e-mail: dstud@us.edu.pl).

 

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony podczas spotkania z pracownikami Polskiego Związku Głuchych, którzy będą prowadzić kurs.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.