facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs „Edytowanie i redagowanie tekstów”

Kursy i szkolenia organizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pozwalają na poszerzanie wiedzy, rozbudzanie zainteresowań i nabywanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy. 7 i 8 lipca 2014 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się szkolenie z zakresu edytowania i redagowania tekstów. Kurs poprowadzą pracownicy naukowi z Zakładu Dziennikarstwa UŚ – dr Patrycja Szostok i dr Paweł Sarna.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia komunikacji internetowej zgodnej z zasadami poprawności językowej, spełniającej oczekiwania odbiorców oraz realizującej cele organizacji. Kursanci poznają między innymi: zasady redagowania tekstów informacyjnych oraz korespondencji elektronicznej, sposoby selekcjonowania, hierarchizowania i organizowania materiału, dowiedzą się także, jak dostosować treść komunikatu do zainteresowań odbiorcy. W programie kursu przewidziano również ćwiczenia w edytowaniu tekstów, poprawności językowej, tworzeniu nagłówków.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.kursy.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.