facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Ku humanitaryzacji wojny – zakaz używania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej”

 12 listopada br. o godz. 12:00 rozpocznie się seminarium zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż i Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Jego celem jest przybliżenie, tak w aspekcie globalnym, jak i krajowym, problematyki min przeciwpiechotnych oraz broni kasetowej społeczeństwu i mediom. Seminarium będzie poprzedzone otwarciem wystawy zdjęć zatytułowanej "Miss Landmine - okaleczone piękno", dedykowanej kobietom Angoli, ofiarom min przeciwpiechotnych.
Przyjęcie w 1997 roku tzw. Konwencji Ottawskiej było zwieńczeniem światowej kampanii publicznej prowadzonej przez Czerwony Krzyż, Międzynarodową Kampanię Przeciwko Minom, ONZ oraz Rząd Kanady. Od momentu wejścia w życie tej Konwencji, tj. od 1 marca 1999 roku,  miny przeciwpiechotne stały się bronią nielegalną. W ten sposób, po raz pierwszy w historii prawa międzynarodowego, wprowadzono całkowity zakaz broni konwencjonalnej używanej powszechnie na całym świecie. Polska podpisała Konwencję Ottawską 4 grudnia 1997 roku, ale do dzisiaj nie dokonała jej ratyfikacji i jest jednym z dwóch państw Unii Europejskiej, obok Finlandii, które do tej pory nie poparło całkowitego zakazu min przeciwpiechotnych.
Wystawa i seminarium są jednocześnie okazją do przybliżenia innego ważnego problemu natury humanitarnej - skutków używania
przez państwa w konfliktach zbrojnych amunicji kasetowej. Obecnie Międzynarodowa Koalicja przeciwko Amunicji Kasetowej (CMC) prowadzi szerokie działania, których celem jest przekonanie państw, by przyjęły konwencję, która zostanie otwarta do podpisu w Oslo 3 grudnia tego roku. 12 listopada do Katowic przybędzie Ban Bus - autobus będący inicjatywą Międzynarodowej
Kampanii przeciwko Minom i  Broni Kasetowej (ICBL / CMC). To niepozorny autobus z wielkim przesłaniem:  Połóżmy kres erze min i broni kasetowej!

W trakcie seminarium zostaną poruszone kwestie związane z prawnymi i militarnymi aspektami stosowania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej. Ponadto, w spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych - Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Stosowania Min Przeciwpiechotnych (ICBL), Międzynarodowej Koalicji przeciwko Amunicji Kasetowej (CMC) i Amnesty International oraz Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy zaprezentują wymiar humanitarny i społeczny stosowania tego
rodzaju broni.

 
 
Otwarcie wystawy zdjęć
„Miss Landmine – okaleczone piękno”
 
oraz seminarium pt.:
 
„Ku humanitaryzacji wojny – zakaz używania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej”
 
12 listopada 2008 r., godz. 12.00
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11 b, aula 6
 
Wstępny program
 
O t w a r c i e w y s t a w y
 
 
Prof. dr hab. Zygmunt Tobor – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ.
Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
Anna Kudarewska – Kurator wystawy „Miss Landmine – okaleczone piękno”
 
S e m i n a r i u m
Prowadząca:
 
dr Joanna Nowakowska-Małusecka – Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UŚ.
 
Referenci:
 
mgr Ilona Topa – Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UŚ.
- Zakaz stosowania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej – aspekty prawne
 
mgr inż. Bogusław Dogiel
- Wojskowe aspekty uzycia min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej
 
„Time to Act” – projekcja filmu (MKCK)
 
Katarzyna Derlicka - ICBL
 
John Rodsted – Ban Bus (CMC)
- Światowy problem broni kasetowej i działania na rzecz jej całkowitej eliminacji
 
Wojciech Makowski – Amnesty International
- Stanowisko Amnesty International wobec bomb kasetowych
                           
 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.