facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przystąpienie Polski do brazylijskiego programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”

Od 19 do 22 października 2013 r. przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki oraz JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, przebywać będą w Brazylii z wizytą, podczas której podpisane zostanie porozumienie między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Krajową Radą Rozwoju Naukowego i Technologicznego (CNPq) Federacyjnej Republiki Brazylii. Na mocy tego porozumienia Polska przystąpi do brazylijskiego programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”.

Program „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic” skierowany jest głównie do studentów nauk ścisłych oraz technicznych, medycyny, informatyki i umożliwia najzdolniejszym studentom pobieranie nauk na najlepszych światowych uniwersytetach. Założeniem programu jest utworzenie aż 110 000 stypendiów naukowych do roku 2015. O stypendia z programu „Nauka bez granic” ubiegać się będą mogli studenci odnoszący sukcesy w naukowych konkursach, bądź mający własny dorobek naukowy.

W ramach porozumienia z CNPq strony zobowiążą się m.in. do: wspólnego finansowania uzgodnionych projektów badawczo-rozwojowych; wymiany pracowników naukowych i studentów, której celem będzie promocja badań, konsultacje i wymiana doświadczeń w ramach wspólnych projektów badawczo-rozwojowych; organizacji naukowych i technologicznych seminariów, warsztatów, sympozjów i innych spotkań w obszarze wspólnych zainteresowań umożliwiających promowanie komunikacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami i grupami badawczymi obu krajów w celu określenia perspektywy współpracy; wymiany informacji dotyczących zasad i strategii wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, a także wymiany informacji oraz publikacji naukowych.

Ambasada RP w Brazylii wraz z KRASP rozpoczęły akcję informacyjną na temat polskich uczelni i możliwości, jakie dają studia podjęte w Polsce. Podpisane porozumienie pomoże w rozpropagowaniu informacji na temat polskich uczelni wśród brazylijskich studentów.

Podczas wizyty podpisana zostanie również umowa o współpracy między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich a Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (CRUB). Umowa z CRUB dotyczyć będzie współpracy w zakresie: wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych (prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich oraz bezpośrednia wymiana poglądów pomiędzy pracownikami zajmującymi się specyficznymi obszarami badawczymi), wspólnych projektów badawczych, udziału w spotkaniach akademickich, wymiany informacji oraz materiałów naukowych, krótkoterminowych programów badawczych, szkoleniowych i kulturalnych, a także rozwoju zawodowego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.