facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konwersatorium pt. „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną”

logo fil

Od 4 do 5 listopada 2010 roku na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywać się będzie konwersatorium pt. „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną”.

Naczelną ideą konferencji jest refleksja nad sposobami uprawiania badań komunikacji w mediach. Uczeni reprezentujący różne dyscypliny naukowe i różne perspektywy poznawcze przedstawią swoje poglądy na istotę mediów, ich rolę, funkcjonowanie, przemiany itd. Jest to, w zamierzeniu organizatorów, okazja do spotkania badaczy ze środowiska katowickiego, dla których przedmiotem zainteresowania są media.

Obrady będą mieć miejsce na Wydziale Filologicznym (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) w Sali Rady Wydziału Filologicznego im. Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka (5. piętro).

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języka Polskiego, a patronat honorowy nad spotkaniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konwersatorium

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.