facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konwersatorium pt. „Materia, pole, próżnia”

24 marca 2010 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej I w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konwersatorium pt. „Materia, pole, próżnia”. Wykład wygłosi prof. zw. dr hab. Marek Zrałek z Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki UŚ.

Krótkie wprowadzenie:
Od zarania dziejów człowiek interesował się budową świata, sposobem w jaki wszystko wzajemnie na siebie oddziałuje. W dziejach ścierały się dwa główne nurty rozważań, których początki sięgają starożytnej Grecji. Pierwszy mówił o tym, że wszystko jest ciągłe i próżnia nie istnieje, drugi zakładał istnienie atomów i próżni. Dzisiaj możemy już z całą pewnością powiedzieć, że „są atomy”, ale czy istnieje próżnia? Wiemy już dużo o oddziaływaniach podstawowych składników materii. Wiemy również co podlega oddziaływaniu i co te oddziaływania przenosi. Ta wiedza jest już dobrze ugruntowana. Czy jednak ten podział się utrzyma? Są powody by twierdzić, że nie.
 

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zachęcają wszystkich pracowników, doktorantów, studentów oraz osoby zainteresowane.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.