facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Czy neutrina poruszają się z prędkością większą od prędkości światła...?”

30 listopada 2011 r. o godz. 14.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbędzie konwersatorium katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wykład pt. „Czy neutrina poruszają się z prędkością większą od prędkości światła w próżni?” wygłosi prof. dr hab. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.