facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konwent Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 11 października 2013 r. o godzinie 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się pierwsze w roku akademickim 2013/2014 posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Śląskiego. Konwent ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy uniwersytetem a jego szeroko rozumianym otoczeniem samorządowym, gospodarczym, biznesowym i społecznym, a także wytyczenie kierunku rozwoju uczelni i promowanie jej w kraju i za granicą.

W porządku obrad znajduje się m.in.: wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezentacja „Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012–2020” oraz omówienie spraw bieżących i dyskusja.

Skład Konwentu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kadencja 2012–2016

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.