facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kontakt i pracownicy

ul. Bankowa 12  40-007 Katowice (Rektorat) 

pokój 74a ( Kierownik Inspektoratu) tel. bezpośredni: (032) 359 19 94, tel. wewn. 1994

Pozostali pracownicy - pokoje 73 i 74. Tel. bezpośredni (032) 359 12 83, (032) 359 13 43, tel. wewn. 1283, 1343.

Inspektorat BHP i OP w Cieszynie, ul. Niemcewicza 8, 43-400 Cieszyn, tel. bezpośredni (033) 854-64-04, tel. wewn. 404

Pracownicy Inspektoratu BHP I OP

Kierownik: mgr Feliks Żogała
Zastępca kierownika mgr Bożena Golanka
Specjalista ds. bhp mgr Wioleta Myrta
St. Inspektor ds.bhp inż. Marcin Robak
Specjalista ds. bhp Barbara Zięcik
Specjalista ds. p.poż. Witold Chachulski
Referent - (Ochrona Środowiska) Ksenia Michalska
St. inspektor ds. bhp (Cieszyn) Lidia Dobrzyńska


 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.