facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konsultacje przez Skype’a z doradcą kariery

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość konsultacji z doradcą kariery poprzez Skype’a. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do osób, które potrzebują krótkiej porady zawodowej lub nie mają możliwości, aby osobiście przyjść do Biura Karier.

Doradca kariery jest dostępny w każdy czwartek w godzinach od 14.15 do 16.15. Nazwa profilu na Skype: BiuroKarier_US.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.