facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs Wiedzy Technicznej - wręczenie nagród

18 marca 2009 r. w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (ul. Żeromskiego 3, Sosnowiec) rozstrzygnięty został się organizowany przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o
Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach II etap Konkursu Wiedzy Technicznej. W tegorocznej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba 202 uczniów, reprezentujących 52 szkoły z 20 miast województwa śląskiego.

Impreza miała na celu zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą techniką, promowanie wśród młodego pokolenia Polaków przedmiotów ścisłych i zachęcanie ich do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych polskich uczelni.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom i finalistom XIII Konkursu Wiedzy Technicznej miało miejsce 17 kwietnia 2009 r.

W imieniu Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia nagrody zwycięzcom i wyróżnienia laureatom wręczała  pani prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.