facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku”

16 kwietnia 2015 roku o godz. 11.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku”, który jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Tematyka konkursu koncentruje się wokół historii najnowszej, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów zbrojnych. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. operacji „Pustynna Burza”, konfliktów na Bałkanach czy wojen domowych w Syrii, Libii i Mali.

Organizatorem konkursu jest Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Współorganizatorem jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.rodm-katowice.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.