facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konkurs „Studencki Projekt Społeczny”

W ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z Fundacją Kronenberga
przy Citi Handlowy
studenci i pracownicy uczelni mogą wziąć udział w konkursie „Studencki Projekt Społeczny”. Konkurs organizowany przez Fundację, skierowany jest do zespołów osób, które mają pomysł na projekt wolontariacki. Najlepsze pomysły otrzymają dofinansowanie do 2000 zł! Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja!

Zostań liderem!

Aby zostać liderem jednej z inicjatyw, które zostaną przeprowadzone w ramach „Studenckiego Projektu Społecznego” potrzebny jest przede wszystkim pomysł na konkretne działanie wolontariackie. Placówki i organizacje, na rzecz których mogą być przeprowadzone prace społeczne mają swoje konkretne i specyficzne potrzeby, dlatego kluczowy jest wybór organizacji partnerskiej i kontakt z jej przedstawicielami, z którymi lider wspólnie zdefiniuje zakres prac, jakie zostaną następnie przeprowadzone w ramach projektu. Po ustaleniu szczegółów współpracy można już przygotować opis projektu.

Trzy kroki – jak stworzyć projekt:

  1. Wybór placówki
  2. Wypełnienie formularza
  3. Wysłanie  go do oceny kapituły konkursu


W razie pytań lub wątpliwości warto napisać do Zespołu Wolontariatu Fundacji Kronenberga: wolontariat@kronenberg.org.pl

Beneficjenci pomocy

Beneficjentami projektów wolontariackich mogą być podopieczni następujących instytucji:

  • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji),
  • instytucji publicznych (w szczególności szkół, przedszkoli, świetlic, klubów osiedlowych, domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, hospicjów, szpitali, schronisk).


Placówki prywatne, firmy, osoby fizyczne oraz instytucje sportowe nie mogą być odbiorcami projektów.

Działania podejmowane w ramach projektów muszą być zgodne ze statutem Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, obejmując aktywność w zakresie oświaty i edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, opieki socjalnej oraz dobroczynności. Projekty o tematyce sportowej nie będą dofinansowane, nie istnieje również możliwość zakupu sprzętów sportowych.

W ramach konkursu nie będą też dofinansowane projekty realizowane poza granicami Polski lub realizowane w porozumieniu z podmiotami, które mają swoją prawną siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą od 7 do 15 maja 2014 r. drogą elektroniczną – adres e-mail: wolontariat@kronenberg.org.pl. Projekty będzie można realizować w czerwcu 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

19 i 20 maja członkowie Kapituły, w skład której wejdą: kanclerz UŚ – dr Agnieszka Skołucka, dyrektor Gabinetu Rektora UŚ – dr Magdalena Ochwat, dyrektor programowy Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy – Norbert Konarzewski, Janusz Rodecki – Departament Sektora Publicznego Citi Handlowy, ocenią wszystkie nadesłane pomysły, a 21 maja ukaże się informacja o wynikach konkursu. Fundacja Kronenberga skontaktuje się z liderami wyłonionych projektów i pomiędzy 22 a 30 maja podpisze z nimi porozumienia, na podstawie których zostaną następnie przekazane środki na realizację działań.

Lider będzie zobowiązany dostarczyć Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy rozliczenie finansowe poniesionych kosztów nie później niż miesiąc po zakończeniu jego inicjatywy.
 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.