facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs Ortograficzny „Eurodyktando” 2016

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego objął patronat nad Konkursem Ortograficznym „Eurodyktando” 2016 organizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni, a także podnoszenie poziomu świadomości językowej.

Konkurs złożony jest z trzech etapów. Etap pierwszy to test on line składający się z dwudziestu pytań autorstwa dr Kingi Wąsińskiej, na które można odpowiadać do 23 października 2016 r. Stu najlepszych uczestników wyłonionych na podstawie testu przystąpi do etapu drugiego – dyktanda przygotowanego przez zastępcę dyrektora Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej ds. naukowych dr hab. Katarzynę Wyrwas, które odbędzie się 26 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W tym samym dniu zostanie przeprowadzony ostatni etap, w którym weźmie udział 25 najlepszych uczestników dyktanda. Przystąpią oni do quizu językowego opracowanego przez dr Emilię Kałuzińską i dr Kingę Wąsińską.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu: http://eurodyktando.slaskie.pl.

Plaka promujący Eurodyktando 2016

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.