facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs Indeksów na Wydziale Filologicznym

28 kwietnia 2011 r. o godz. 18.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się pierwsza edycja Konkursu Indeksów.

Wyróżnienia otrzymają studenci, którzy w roku akademickim 2009/2010 uzyskali najwyższe średnie ocen. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są władze Wydziału Filologicznego UŚ i Samorząd Studencki.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki.

Już wkrótce na stronie internetowej Rady Samorządu Studenckiego oraz facebooku zostaną opublikowane nazwiska nagrodzonych osób.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.