facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs ELC dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council, działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, organizuje konkurs „Writing Cambridge English First – FCE Buzz”. Inicjatywa ma na celu popularyzację egzaminu Cambridge English First wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Do 9 kwietnia 2015 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną (e-mail: elc@us.edu.pl). W treści należy podać hasło „FCE Buzz”, imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły oraz imię, nazwisko i kontakt do nauczyciela, który zgłosił ucznia.

Konkurs odbędzie się 11 kwietnia w godz. 11.30–12.30 w siedzibie ELC (Katowice, ul. Bankowa 14). Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe – trzecia klasa gimnazjum (maksymalnie 14 osób) oraz uczniowie liceum (pierwsza i druga klasa – maksymalnie 14 osób). Zadaniem uczniów będzie napisanie eseju lub rozprawki na dowolny temat w ramach zakresu językowego na poziomie egzaminu Cambridge English First.

Jury wybierze z każdej grupy dwie prace, które zostaną nagrodzone. Zwycięzcy otrzymają voucher na jeden semestr nauki w ELC od września 2015 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (32 359 22 11). Kontakt z English Language Centre: www.elc.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.