facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Kongres

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie ma na celu wspomaganie realizacji działań związanych z promowaniem i popularyzacją nauki. Wydarzenie organizowane jest w ramach upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności nauki, promowanej m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zwłaszcza w miejscach, w których ograniczony jest dostęp do możliwości poszerzania wiedzy.

Kongres, który potrwa od 16 do 17 września 2019 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obejmuje tematyczne pokazy naukowe oraz szereg spotkań, dyskusji panelowych, sesji tematycznych i debat z udziałem ekspertów. W programie zaplanowano również ceremonię podpisania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W wydarzeniu weźmie udział prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, który będzie jednym z panelistów podczas „Forum Festiwali Nauki”.

Wydarzenie będzie również okazją do podsumowania realizacji dotychczasowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.