facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kongres Kultury Akademickiej pt. „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”

Od 20 do 22 marca 2014 r. w Krakowie odbędzie się Kongres Kultury Akademickiej pt. „Idea Uniwersytetu – reaktywacja”, w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Kongres stanowić będzie swoistą debatę dotyczącą najważniejszych problemów, dylematów i wyzwań, przed którymi stoi instytucja uniwersytetu i środowisko akademickie w Polsce w drugim dziesięcioleciu XXI wieku.

JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś weźmie udział w sympozjum pt. „Obrona i propagowanie »rozumu naukowego« i racjonalności myślenia w debacie publicznej. Opiniotwórcza rola uniwersytetu”.

W ramach Kongresu odbędą się trzy sesje planarne i osiem sympozjów. Podczas obrad omówione zostaną następujące obszary tematyczne:

 • Relacje międzypokoleniowe w środowisku akademickim;
 • Etos, wartości i standardy w nauce akademickiej i „post-akademickiej”;
 • Relacje świata nauki i świata polityki. Niebezpieczeństwa płynnych granic;
 • Światopoglądowa rola uniwersytetu. „Wieża z kości słoniowej” czy kształtowanie świadomości zbiorowej?;
 • Strategie dydaktyki uniwersyteckiej. Nowatorstwo czy rutyna, „Bildung” czy tylko przekaz informacji? Relacja mistrz-uczeń;
 • W służbie zmieniającej się misji – nowe modele i kultura instytucjonalna uniwersytetu w XXI wieku;
 • Patologie środowiska akademickiego. Erozja etosu, obniżenie standardów, plagiat, „ghost writing” itp.;
 • Nauka lokalna, narodowa, czy kosmopolityczna? Sieć naukowa  w erze globalizacji. Szanse awansu polskich uczelni w świecie;
 • Miasta uniwersyteckie. Kulturotwórcza rola uniwersytetów i młodzieży studenckiej w przestrzeni miejskiej;
 • Uniwersytet w kontekście nowych mediów i technologii informacyjnych;
 • Jakość i efektywność w szkołach wyższych a systemy ich finansowania;
 • Humanistyka akademicka – misja czy komercja i biurokracja?;
 • Medycyna w uniwersytecie: profesorowie, studenci, pacjenci.


Kongres odbędzie się w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska.

Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie: www.kongresakademicki.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.