facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kongres Języka Polskiego w Katowicach

Kongres Języka Polskiego

Od 4 do 6 maja 2011 r. w Katowicach odbywać się będzie Kongres Języka Polskiego. Będzie to inauguracyjne spotkanie znawców i miłośników języka polskiego, odbywające się w ramach projektu „Języki narodowe w zjednoczonej Europie”. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była śp. Krystyna Bochenek.

4 maja obrady plenarne Kongresu rozpoczną się o godz. 11.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W uroczystym otwarciu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

5 i 6 maja obrady w sekcjach odbywać się będą na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Wśród gości m.in. wybitni językoznawcy: prof. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Jan Miodek, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Andrzej Markowski, przedstawiciele nauk społecznych: prof. nadzw. dr hab. Paweł Śpiewak, dr Marek Kochan, prof. dr hab. Wiesław Godzic, pisarze: Agnieszka Graff, Tomasz Piątek, Jerzy Sosnowski, dziennikarze: Bartłomiej Chaciński, Edwin Bendyk i aktorzy: Jerzy Radziwiłowicz, Jan Peszek. Uczestnicy Kongresu będą dyskutować o polszczyźnie w różnych przestrzeniach komunikacyjnych. Podejmą m.in. zagadnienia związane z językiem nowych mediów, językiem urzędowym, kościelnym, naukowym. Będą debatować o polszczyźnie w szkole, polityce i sztuce.

Organizatorami wydarzenia są Rada Języka Polskiego PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu Języka Polskiego jest prof. zw. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej. Członkami Komitetu są: Piotr Żuchowski – sekretarz stanu MKiDN, Adam Matusiewicz – marszałek województwa śląskiego, Piotr Uszok – prezydent miasta Katowice, prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor – pracownik Instytutu Języka Polskiego UŚ, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – reprezentant Rady Programowej. Natomiast w Komitecie Honorowym Kongresu zasiadają: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu, prof. dr hab. Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego, Katarzyna Hall – minister edukacji narodowej, Bogdan Zdrojewski – minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – prezes PAN i Andrzej Wajda.

Osoby, które chcą wziąć udział w Kongresie Języka Polskiego proszone są przesłanie na adres: kongres@bs.katowice.pl zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, dzień, miejsce i godzinę wybranej sesji oraz adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla informowania o Kongresie Kultury Języka Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

Po zakończeniu obrad Kongresu Języka Polskiego, 6 maja o godz. 18.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zostaną wręczone tytuły Ambasadora Polszczyzny. Wyróżnienie jest przyznawane osobom lub instytucjom za zasługi w krzewieniu poprawnej polszczyzny. Tytuł Ambasadora Polszczyzny przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz osób spoza Rady, zaproszonych przez członków Prezydium RJP i marszałka Senatu RP. Tytuł Ambasador Polszczyzny przyznawany jest w pięciu kategoriach: Ambasador Polszczyzny w Mowie, Ambasador Polszczyzny w Piśmie, Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju, Młody Ambasador Polszczyzny, Ambasador Polszczyzny Regionalnej. Podczas uroczystości wystąpią soliści Iwona Hossa, Ewa Wolak, Mariusz Godlewski oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Artyści wykonają m.in. „Powiało na mnie morze snów… Pieśni zadumy i nostalgii” Krzysztofa Pendereckiego. W gali Ambasador Polszczyny udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Program Kongresu Języka Polskiego


O wydarzeniu napisał serwis „Wiadomości24.pl” w artykule pt. „Kongres Języka Polskiego obraduje na Śląsku ”. (04.05.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.