facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Od 20 do 23 listopada 2013 r. w Krakowie odbędzie się Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w sesji panelowej pt. „Czy świat potrzebuje humanistów? O potrzebie edukacji polonistycznej”, która odbędzie się 21 listopada. W Kongresie udział weźmie również prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Celem przedsięwzięcia jest korelacja programów i działań twórców polonistyki szkolnej i akademickiej, a także wzmocnienie rangi edukacji humanistycznej. Kongres poświęcony zostanie najistotniejszym zagadnieniom dydaktyki polonistycznej. Podczas obrad omówione zostaną takie tematy, jak:

  • uniwersyteckie przygotowanie nauczycieli języka polskiego wobec obecnej reformy szkolnictwa niższego;
  • nowi odbiorcy działań edukacyjnych: uczeń – „cyfrowy tubylec” zdystansowany wobec literatury i student − „googleinteligent”;
  • los kanonu literackiego w szkole i na uczelni;
  • problemy braku korelacji między edukacją polonistyczną wszystkich szczebli;
  • kształcenie polonistyczne wobec powszechnej migracji i multikulturowości;
  • możliwości uczestniczenia ośrodków uniwersyteckich w procesie reformowania oświaty na niższych etapach edukacji oraz w polityce zatrudniania w szkołach najlepszych absolwentów;
  • kierunki transformacji studiów polonistycznych w kontekście zmian na rynku pracy oraz przemian społecznych;
  • przyszłość uniwersyteckich dydaktyk polonistycznych a współczesne debaty na temat idei uniwersytetu i celu kształcenia humanistycznego;
  • ranga języka ojczystego w polskiej szkole;
  • filologia polska wśród innych nauk – język polski wśród innych przedmiotów – szanse przetrwania i nowe zadania obu dziedzin w nowej sytuacji kulturowej.

W ramach kongresu odbędą się sesje tematyczne, panele dyskusyjne (m.in. pisarzy na temat przezwyciężania kryzysu czytelnictwa; rektorów i dziekanów na temat kierunków zmian edukacji humanistycznej), sesje doktorantów i studentów, warsztaty dla nauczycieli, studentów i uczniów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.