facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
17.10.2014IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ''Psychologia - Konsumpcja - Jakość Życia''Obszar nauk humanistycznych
15.10.2014„Lego engineering” promowanie kreatywności uczniów przez robotykęObszar nauk technicznych
24.09.2014Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”Obszar nauk humanistycznych
23.09.2014Konferencja pt. „Plant Molecular Cytogenetics in Genomic and Postgenomic Era”Obszar nauk ścisłych
16.09.2014Konferencja pt. „Egzekucja Świadczeń Niepieniężnych – wybrane zagadnieniaObszar nauk społecznych
12.09.2014Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”Obszar nauk humanistycznych
11.09.2014Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracyObszar nauk społecznych
26.06.2014„Plants, heavy metals, environment”Obszar nauk przyrodniczych
25.06.2014V Międzynarodowe Terenowe Warsztaty dla Młodych HydrogeologówObszar nauk przyrodniczych
16.06.2014Konferencja „7 grzechów głównych a społeczeństwo”Obszar nauk humanistycznych
12.06.2014Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media w edukacji formalnej i nieformalnej”Obszar nauk społecznych
12.06.2014Konferencja „Edukacja przez słowo–obraz–dźwięk…”Obszar nauk humanistycznych
11.06.2014Konferencja pt. „Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru”Obszar nauk humanistycznych
09.06.2014Konferencja pt. „Filozof - teolog - literaturoznawca. (Nad)użycia” Obszar nauk humanistycznych
02.06.2014Seminarium naukowe pt. „The high white world. Tropami Kennetha White’a i geopoetyki”Obszar nauk humanistycznych
27.05.2014Konferencja naukowa „Czas w edukacji”Obszar nauk humanistycznych
26.05.2014Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwojuObszar nauk społecznych
22.05.2014Konferencja pt. „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”Obszar nauk humanistycznych
22.05.2014Międzynarodowa konferencja misjologicznaObszar nauk humanistycznych
20.05.2014„Międzynarodowa konferencja upowszechniająca modele aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością”Obszar nauk społecznych
20.05.2014Konferencja pt. „Człowiek w sytuacjach granicznych. Przyczynek do analizy o egzystencji”Obszar nauk humanistycznych
15.05.2014Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”Obszar nauk społecznych
14.05.2014Seminarium „Rewolucja przez małe a. Psychoanaliza, literatura, postkomunizm”Obszar nauk humanistycznych
08.05.2014Konferencja „Nowoczesne technologie w edytorstwie”Obszar nauk humanistycznych
25.04.2014Śląska Konferencja Medyczno-PrawnaObszar nauk społecznych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.