facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
26.05.2014Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwojuObszar nauk społecznych
22.05.2014Konferencja pt. „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”Obszar nauk humanistycznych
22.05.2014Międzynarodowa konferencja misjologicznaObszar nauk humanistycznych
20.05.2014„Międzynarodowa konferencja upowszechniająca modele aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością”Obszar nauk społecznych
20.05.2014Konferencja pt. „Człowiek w sytuacjach granicznych. Przyczynek do analizy o egzystencji”Obszar nauk humanistycznych
15.05.2014Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”Obszar nauk społecznych
14.05.2014Seminarium „Rewolucja przez małe a. Psychoanaliza, literatura, postkomunizm”Obszar nauk humanistycznych
08.05.2014Konferencja „Nowoczesne technologie w edytorstwie”Obszar nauk humanistycznych
25.04.2014Śląska Konferencja Medyczno-PrawnaObszar nauk społecznych
25.04.2014Śląska Konferencja Medyczno-PrawnaObszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
23.04.2014Konferencja pt. „Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej”Obszar nauk humanistycznych
16.04.2014Interdyscyplinarne seminarium pt. „Ptaki”Obszar nauk humanistycznych
15.04.2014TRANSgender TRANSdyscyplinarnieObszar nauk humanistycznych
12.04.2014Otwarty Kongres FLOSSObszar nauk technicznych
10.04.2014Konferencja pt. „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”Obszar nauk społecznych
10.04.2014Konferencja „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”Obszar nauk humanistycznych
09.04.2014Konferencja „Praca–Więź–Integracja…”Obszar nauk humanistycznych
08.04.2014Konferencja pt. „Moskwa czy Bruksela? W jakim kierunku zmierza Ukraina?”Obszar nauk społecznych
07.04.2014Konferencja „Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych…”Obszar nauk społecznych
28.03.2014Konferencja pt. „Polacy i Węgrzy w latach I wojny światowej”Obszar nauk humanistycznych
26.03.2014Konferencja pt. „Oblicza konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”Obszar nauk humanistycznych
25.03.2014 „Francuskie oblicza Afryki”Obszar nauk humanistycznych
18.03.2014Konferencja pt. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych” Obszar nauk społecznych
10.03.2014Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsumenta na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”Obszar nauk humanistycznych
07.03.2014VI Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna UŚ Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.