facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
19.05.2016Międzynarodowa konferencja pt. „Ekologia kulturowa – inspiracje, interpretacje, perspektywy”Obszar nauk humanistycznych
13.05.2016Konferencja naukowa pt. „Adam Didur…”Obszar nauk humanistycznych
12.05.2016Konferencja pt. „Programowanie – Kariera – Biznes Vol. 2”Obszar nauk ścisłych
12.05.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”Obszar nauk społecznych
11.05.2016Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kontr-interpretacje”Obszar nauk humanistycznych
09.05.2016Seminarium pt. „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”Obszar nauk przyrodniczych
09.05.2016II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”Obszar nauk humanistycznych
05.05.2016Konferencja naukowa pt. „Kalejdoskop śródziemnomorski, czyli czym jest mediteranistyka?”Obszar nauk humanistycznych
25.04.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Gościnność” Obszar nauk humanistycznych
14.04.2016Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktykiObszar nauk społecznych
13.04.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”Obszar nauk społecznych
02.04.2016Konferencja pt. „Languages & emotions”Obszar nauk społecznych
23.03.2016Konferencja pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego…”Obszar nauk społecznych
11.03.2016Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”Obszar nauk humanistycznych
10.03.2016Ochrona Konsumenta na Rynku UsługObszar nauk społecznych
03.03.2016Konferencja naukowa pt. „Przeciwdziałanie korupcji w sporcie”Obszar nauk społecznych
01.03.2016Konferencja online pt. „Cywilizacja zdrowia”Obszar nauk społecznych
01.02.2016II Interdyscyplinarna Konferencja „Cywilizacja pieniądza”Obszar nauk społecznych
21.01.2016Konferencja pt. „Fictional Maps” i wykład Stefana EkmanaObszar nauk humanistycznych
15.12.2015II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”Obszar nauk społecznych
27.11.2015Konferencja pt. „Prawda a rzeczywistość…”Obszar nauk społecznych
23.11.2015IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka…”Obszar nauk społecznych
23.11.2015Konferencja pt. „Gn. Pompejusz Wielki. Historia i tradycja”Obszar nauk humanistycznych
20.11.2015 Applicable Law in the International ArbitrationObszar nauk społecznych
18.11.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Antologia literacka…” Obszar nauk humanistycznych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.