facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
27.11.2017Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”Obszar nauk humanistycznych
22.11.2017Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej”Obszar nauk humanistycznych
16.11.2017Konferencje „SMYS & YRISM 2017”Obszar nauk humanistycznych
16.11.2017Konferencja naukowa pt. „Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury”Obszar nauk humanistycznych
16.11.2017Konferencja pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”Obszar nauk społecznych
26.10.2017V międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Konteksty społeczne, międzykulturowe i oświatowe”Obszar nauk społecznych
25.10.2017Konferencja pt. „Copyright, Patent & Parental Trolling”Obszar nauk społecznych
25.10.2017Konferencja pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku”Obszar sztuki
25.10.2017Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”Obszar nauk humanistycznych
24.10.2017Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa „Nauczyciele–Nauczycielom”Obszar nauk humanistycznych
23.10.2017IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”Obszar nauk humanistycznych
18.10.2017Konferencja pt. „Zdrowie 2.0”Obszar nauk społecznych
16.10.2017Międzynarodowa konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”Obszar nauk społecznych
28.09.2017Konferencja pt. „Miasto pod napięciem”Obszar nauk społecznych
25.09.2017III konferencja naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”Obszar nauk społecznych
12.09.2017Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”Obszar nauk społecznych
06.07.2017Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”Obszar nauk humanistycznych
30.06.2017Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History”Obszar nauk humanistycznych
02.06.2017Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Jan Patočka i inni. W kręgu czeskiej filozofii, historii, polityki i kultury” Obszar nauk humanistycznych
26.05.2017VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”Obszar nauk przyrodniczych
24.05.2017Konferencja pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”Obszar nauk humanistycznych
23.05.2017I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”Obszar nauk społecznych
23.05.2017Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”Obszar nauk humanistycznych
19.05.2017Konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e)…”Obszar nauk humanistycznych
18.05.2017Konferencja pt. „Prawda a rzeczywistość. Między teorią i praktyką”Obszar nauk humanistycznych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.