facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
04.08.201315th International Summer School on Crystal Growth ISSCG-15
03.08.2013Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds: International American Studies Association Sixth World Congress
12.07.2013Innowacja, transformacja, zmiana
11.07.2013Radość. Prywatnośc-duchowość-życie społeczne
21.06.2013Więzi pokoleniowe w społeczeństwie obywatelskim
20.06.2013Konferencja „Płodność w aspekcie współczesnych problemów cywilizacyjnych”
20.06.2013Konferencja Hydrogeochemia’13 na WNoZ
20.06.2013XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Hydrogeochemia 2013"
13.06.2013Konferencja pt. „W cieniu tragedii wołyńskiej 1943 roku…”
12.06.2013„Władza a społeczeństwo”
06.06.2013Film i media - przeszłość i przyszłość
04.06.2013"Pod powierzchnią". Piwnice, lochy, bunkry - przestrzenie niesamowite
04.06.2013XXXVI Sympozjum "Chromatograficzne metody badania związków organicznych"
31.05.2013V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna
30.05.2013XXXIV Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Geofizyki Górniczej i Środowiskowej
28.05.2013„Ekologia rodziny w dialogu interdyscyplinarnym”
27.05.2013Konferencja pt. „Skuteczne planowanie projektów badawczych i rozwojowych”
27.05.2013Spotkanie informacyjne nt. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020
26.05.2013XVIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz Warsztaty nt. Metoda precesji wiązki elektronów w transmisyjnej mikroskopii elektronowej - teoria i praktyka
23.05.2013Konferencja pt. „Zobaczyć sens”
23.05.2013Interdisciplinary literary and cultural studies. Strategies for Success
23.05.2013Zobaczyć sens
23.05.2013XXV Międzynarodowa Konferencja na temat Przyswajania Języka Obcego/Drugiego
23.05.2013II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Arthropod”
22.05.2013Akcja–Komunikacja, czyli rozmawiajmy o szkole

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.