facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
09.05.2016Seminarium pt. „Moralny i prawny status zwierząt. Od reifikacji do upodmiotowienia”Obszar nauk przyrodniczych
09.05.2016II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”Obszar nauk humanistycznych
05.05.2016Konferencja naukowa pt. „Kalejdoskop śródziemnomorski, czyli czym jest mediteranistyka?”Obszar nauk humanistycznych
25.04.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Gościnność” Obszar nauk humanistycznych
14.04.2016Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktykiObszar nauk społecznych
13.04.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”Obszar nauk społecznych
02.04.2016Konferencja pt. „Languages & emotions”Obszar nauk społecznych
23.03.2016Konferencja pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego…”Obszar nauk społecznych
11.03.2016Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”Obszar nauk humanistycznych
10.03.2016Ochrona Konsumenta na Rynku UsługObszar nauk społecznych
03.03.2016Konferencja naukowa pt. „Przeciwdziałanie korupcji w sporcie”Obszar nauk społecznych
01.03.2016Konferencja online pt. „Cywilizacja zdrowia”Obszar nauk społecznych
01.02.2016II Interdyscyplinarna Konferencja „Cywilizacja pieniądza”Obszar nauk społecznych
21.01.2016Konferencja pt. „Fictional Maps” i wykład Stefana EkmanaObszar nauk humanistycznych
15.12.2015II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”Obszar nauk społecznych
27.11.2015Konferencja pt. „Prawda a rzeczywistość…”Obszar nauk społecznych
23.11.2015IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka…”Obszar nauk społecznych
23.11.2015Konferencja pt. „Gn. Pompejusz Wielki. Historia i tradycja”Obszar nauk humanistycznych
20.11.2015 Applicable Law in the International ArbitrationObszar nauk społecznych
18.11.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Antologia literacka…” Obszar nauk humanistycznych
12.11.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ja, szpieg. Autentyczni i fikcyjni agenci w literaturze, kulturze i mediach” Obszar nauk humanistycznych
04.11.2015Konferencja „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość…”Obszar nauk społecznych
04.11.2015Konferencja pt. „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia państw Grupy Wyszehradzkiej”Obszar nauk społecznych
29.10.2015Konferencja nt. „Vixdum Poloniae unitas” Obszar nauk humanistycznych
26.10.2015II konferencja pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”Obszar nauk humanistycznych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.