facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
21.10.2019V edycja konferencji „Various Dimensions of Contrastive Studies”Obszar nauk humanistycznych
26.09.2019IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”Obszar nauk humanistycznych
06.06.2019„Nowe osobowości w muzyce i sztukach współczesnych. W poszukiwaniu mistyki – nowe wymiary duchowości w muzyce i sztukach pięknych XX i XXI wieku”Obszar sztuki
17.05.2019III interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”Obszar nauk społecznych
16.05.2019IV edycja konferencji pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego” Obszar nauk humanistycznych
16.05.2019„Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego”Obszar nauk humanistycznych
15.05.2019Seminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”Obszar nauk humanistycznych
09.05.2019Konferencja pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”Obszar nauk społecznych
07.05.2019Konferencja pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość” Obszar nauk humanistycznych
26.04.2019Konferencja pt. „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny”Obszar nauk społecznych
25.04.2019VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Migracja – ekumenizm – integracja”Obszar nauk humanistycznych
12.04.2019„Dialog w profilaktyce uzależnień – interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych”Obszar nauk humanistycznych
08.04.2019Konferencja pt. „Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia” Obszar nauk humanistycznych
04.04.2019Konferencja „Humor Research Project”Obszar nauk humanistycznych
26.03.2019Seminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje” Obszar nauk humanistycznych
22.03.2019Konferencja pt. „Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły...”Obszar nauk przyrodniczych
17.01.2019Sympozjum pt. ,,Prawo lotnicze i kosmiczne: wyzwania i zagrożenia’’Obszar nauk społecznych
30.11.2018Konferencja pt. „W trosce o wspólny dom: chrześcijanin na drogach ekologii”Obszar nauk humanistycznych
07.11.2018Międzynarodowa konferencja pt. „Społeczeństwo – praca – konsumpcja. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia”Obszar nauk społecznych
06.11.2018Konferencja naukowa pt. „Polska polityka 1918–2018”Obszar nauk społecznych
15.10.2018Międzynarodowa konferencja pt. „Wymiary Języka i Kultury Biznesu”Obszar nauk humanistycznych
11.10.2018Konferencja pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”Obszar nauk społecznych
19.09.2018VI ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”Obszar nauk społecznych
19.09.2018Konferencja pt. „Biopolityka męskości”Obszar nauk humanistycznych
17.09.2018Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”Obszar nauk humanistycznych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.