facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
24.10.2019Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 5” Obszar nauk humanistycznych
21.10.2019V edycja konferencji „Various Dimensions of Contrastive Studies”Obszar nauk humanistycznych
09.10.2019Konferencja pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki”Obszar nauk humanistycznych
26.09.2019IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”Obszar nauk humanistycznych
12.09.2019Konferencja pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”Obszar nauk społecznych
08.06.2019Konferencja pt. „Dialog bez barier”Obszar nauk humanistycznych
06.06.2019„Nowe osobowości w muzyce i sztukach współczesnych. W poszukiwaniu mistyki – nowe wymiary duchowości w muzyce i sztukach pięknych XX i XXI wieku”Obszar sztuki
31.05.2019Konferencja pt. „Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki”Obszar nauk humanistycznych
17.05.2019III interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”Obszar nauk społecznych
16.05.2019Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Moralność (z) ducha”Obszar nauk humanistycznych
16.05.2019IV edycja konferencji pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego” Obszar nauk humanistycznych
16.05.2019„Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego”Obszar nauk humanistycznych
15.05.2019Seminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”Obszar nauk humanistycznych
09.05.2019Konferencja pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami”Obszar nauk społecznych
07.05.2019Konferencja pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość” Obszar nauk humanistycznych
26.04.2019Konferencja pt. „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny”Obszar nauk społecznych
25.04.2019VIII Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Migracja – ekumenizm – integracja”Obszar nauk humanistycznych
12.04.2019„Dialog w profilaktyce uzależnień – interdyscyplinarna perspektywa działań makrospołecznych”Obszar nauk humanistycznych
08.04.2019Konferencja pt. „Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia” Obszar nauk humanistycznych
04.04.2019Konferencja „Humor Research Project”Obszar nauk humanistycznych
26.03.2019Seminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje” Obszar nauk humanistycznych
22.03.2019Konferencja pt. „Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły...”Obszar nauk przyrodniczych
17.01.2019Sympozjum pt. ,,Prawo lotnicze i kosmiczne: wyzwania i zagrożenia’’Obszar nauk społecznych
30.11.2018Konferencja pt. „W trosce o wspólny dom: chrześcijanin na drogach ekologii”Obszar nauk humanistycznych
07.11.2018Międzynarodowa konferencja pt. „Społeczeństwo – praca – konsumpcja. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia”Obszar nauk społecznych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.