facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje „SMYS & YRISM 2017”

Szczyrk
16.11.2017 - 18.11.2017

Od 16 do 18 listopada 2017 roku w Szczyrku obywać się będą, zorganizowane przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz International Association of Multilingualism, równolegle dwie konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”). Nadrzędnym celem tych spotkań jest promowanie badań młodych naukowców oraz wymiana poglądów z bardziej doświadczonymi naukowcami.

„SMYS & YRISM” adresowane jest przede wszystkim do doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz studentów rozważających podjęcie pracy naukowej. Konferencja „SMYS” skupia się głównie na badaniach dotyczących językoznawstwa i wszystkich jego dziedzin, językoznawstwa stosowanego, psycholingwistyki, wielojęzyczności, translatoryki oraz glottodydaktyki. Konferencja „YRISM” koncentruje się na tematyce wielojęzyczności analizowanej pod kątem różnych perspektyw (poznawczej, językowej, socjolingwistycznej czy edukacyjnej) i będzie zorganizowana w formie sesji plakatowych.

Wydarzeniem towarzyszącym „SMYS & YRISM 2017” będą warsztaty z zakresu edycji tekstu i prezentacji naukowej, które poprowadzą: prof. Anthony Barker, prof. Jean-Marc Dewaele, dr Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. dr hab. Mirosław Pawlak, dr hab. Adam Wojtaszekprof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

Chęć udziału w konferencjach należy przesłać do 30 czerwca drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: smys.yrism.2017@gmail.com.

 

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.