facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej”

Od 6 do 8 listopada 2014 r. na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu będzie trwać interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej”. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat czterech żywiołów (ziemi, wody, ognia i powietrza) reprezentujących pierwotny akt stworzenia i ich symbolicznego wymiaru.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz stowarzyszenie Societa' Dante Alighieri w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.i4elementi.cba.pl/main_pl.html.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.