facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Źródła prawa w samorządzie terytorialnym”

uczestnicy konferencji

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego organizuje 9 i 10 marca 2017 roku kolejną samorządową konferencję naukową. Tematem najbliższego spotkania będą „Źródła prawa w samorządzie terytorialnym”.

Obrady poświęcone będą aktom normatywnym stanowiącym podstawy prawne działania samorządu terytorialnego oraz aktom prawa miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem aktów budzących wątpliwości teoretyczne i praktyczne. Spotkanie będzie miało charakter międzynarodowy, do udziału zaproszeni zostali specjaliści z zakresu prawa komunalnego z Niemiec.

Obok wystąpień merytorycznych przewidziana jest dyskusja z udziałem samorządowców praktyków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl.  

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.