facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja zespołu badawczego realizującego projekt „Wazowie i Habsburgowie…”

WNS UŚ

10 października 2012 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (w sali 142) odbędzie się konferencja robocza zespołu realizującego projekt badawczy pt. „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587–1668. Część 1. Czasy Zygmunta III (1587–1632)”. W części otwartej konferencji, do godz. 11.00 do 13.00, odbędą się wykłady:

  • „La dinastía de los Austria: de Monarchia Universalis a Monarquía Católica” („Dynastia Austriacka: od monarchii uniwersalnej do monarchii katolickiej”) – Prof. Dr. José Martínez Millán (Universidad Autonoma, Madryt),
  • „Die Beziehungen zwischen Wien/Prag und Madrid” („Relacje między Wiedniem/Pragą a Madrytem”) – ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Friedrich Edelmayer (Uniwerystet Wiedeński),
  • „Etapas y periodización del modelo virreinal hispánico en Europa y América” („Etapy i periodyzacja modelu wicekrólestw hiszpańskich w Europie i Ameryce”) – Prof. Dr. Manuel Rivero Rodríguez (Universidad Autonoma, Madryt),
  • oraz „Zygmunt III: między Wiedniem a Madrytem” – dr hab. Ryszard Skowron

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Projekt badawczy finansowy jest z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Zaproszenie

 

zdjęcie 1   zdjęcie 2    zdjęcie 3
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.