facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”

Katowice
15.05.2014 - 16.05.2014

Od 15 do 16 maja 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie IV Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”. Konferencja stanowić będzie płaszczyznę wymiany wiedzy na temat różnych przejawów wpływu społecznego w przestrzeni prywatnej i publicznej. Doroczne spotkanie badaczy oraz praktyków, podejmujących w swojej pracy zagadnienia wpływu społecznego, umożliwić ma wymianę podejść i doświadczeń, owocującą nowymi inspiracjami i głębszym wglądem w naturę wpływu społecznego.

Konferencję rozpocznie wykład plenarny pt. „Co nowego pojawiło się w literaturze na temat technik wpływu społecznego?”, który wygłosi prof. dr hab. Dariusz Doliński (pomysłodawca i przewodniczący Zespołu Badania Wpływu Społecznego). W drugim dniu konferencji wykład plenarny wygłosi prof. dr hab. Barbara Weigl. Jego tematem będzie „Od badań nad dyskryminacją mniejszości do idei wzmacniania grupy słabszej w społeczności lokalnej (case study Romowie)”.

Podczas obrad podejmowane będą także zagadnienia związane z wywieraniem wpływu w bliskich zawiązkach, polityce, mediach, sądownictwie, sporcie i instytucjach edukacyjnych.

Honorowy patronat nad konferencją objął prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Patronami konferencji są: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Księgarnia Psyche oraz czasopismo psychologiczne Charaktery. Partnerem wydarzenia jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Organizatorami konferencji są Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Zespół Badania Wpływu Społecznego.

 

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.