facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja z cyklu „Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego”

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego – JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – wezmą udział w konferencji z cyklu „Ustawa 2.0 – założenia systemu szkolnictwa wyższego” poświęconej kluczowym zagadnieniom opracowywanej ustawy. Podczas spotkania, które odbędzie się w środę 26 października 2016 roku w budynku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, omówione zostaną zagadnienia dotyczące pożądanego modelu zarządzania szkołami wyższymi w ramach systemu szkolnictwa wyższego.

Organizatorem spotkania jest Interdyscyplinarny Zespół Badawczy, reprezentujący SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, któremu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin zlecił w wyniku postępowania konkursowego przygotowanie „Ustawy 2.0 – założeń systemu szkolnictwa wyższego”.

Konferencja ma służyć wypracowaniu koncepcji zgodnych z potrzebami środowiska naukowego. Podstawę do dyskusji stanowić będą wystąpienia referentów: prof. dr. hab. Stefana Jurgi (UAM), dr hab. prof. nadzw. Katarzyny Dudki (UMCS) i dr hab. prof. nadzw. Teresy Gardockiej (SWPS), tezy przedstawi przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego prof. dr hab. Hubert Izdebski. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele środowiska akademickiego reprezentujący różne typy uczelni oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Kolejne dwa spotkania poświęcone kluczowym zagadnieniom systemu szkolnictwa wyższego mają się odbyć w listopadzie oraz w grudniu. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.