facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja z cyklu „Świat, który rozumie jąkanie”

19 października 2013 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD) z cyklu „Świat, który rozumie jąkanie” („The World That Understand Stuttering”).

Celem konferencji jest między innymi popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych problemów płynności mowy w szeroko pojętym środowisku, a szczególnie wśród logopedów, słuchaczy studiów logopedycznych i neurologopedycznych, lekarzy oraz nauczycieli. W drugiej części konferencji zaplanowano warsztaty dla osób z zaburzeniami płynności mówienia (grupową terapię), którą poprowadzą logopedzi – specjaliści w zakresie balbutologopedii ze Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim pod kierunkiem dr. Mieczysława Chęćka.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: logopedia@us.edu.pl do 15 października 2013 r.

Organizatorami konferencji są: dziekan Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach oraz Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji UŚ; dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach; Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie. Partnerem konferencji jest śląski Oddział PTL.

Kontakt z organizatorem: logopedia@us.edu.pl; justyna.borkowska@us.edu.pl; tel. 32 2009436.

Program konferencji

Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.