facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku”

Logo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji organizują II ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku”. Spotkanie odbędzie się 18 października 2018 roku w godz. 9.30–17.45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Popiołka).

Celem przedsięwzięcia jest podjęcie próby diagnozy i analizy najważniejszych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w XXI wieku, jak również próba sformułowania rekomendacji dla decydentów polityki bezpieczeństwa Polski w zakresie spraw omawianych w trakcie poszczególnych paneli. Ponadto wyniki badań naukowych skonfrontowane zostaną z doświadczeniami osób reprezentujących instytucje, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Podczas konferencji poruszone zostaną przede wszystkim takie kwestie, jak problem handlu ludźmi w XXI wieku oraz narkotyki i tzw. dopalacze jako problem społeczny i zagrożenie dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Przeanalizowane zostaną również inne wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, europejskiego i globalnego w drugiej dekadzie XXI wieku.

W charakterze prelegentów w wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, katowickiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach czy Uniwersytetu Śląskiego.

Program konferencji (pdf, 590 kB)

Grafika informująca o konferencji

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.